J. Weemhoff
Jansweg 40
2011 KN Haarlem
T: 06 53238933
j.weemhoff@planet.nl

J. Peereboom
Duinlustparkweg 102
2082 EG
Santpoort-Zuid
T: 023-5492464
praktijkpeereboom@planet.nl

 

Citaten van cliënten die de PITstop training volgde:

"Ik herken nu beter mijn valkuilen en voel op tijd waar mijn grenzen liggen."

''Ik heb weer ruimte om vrij te ademen en te genieten van dingen waar ik eerst geen tijd voor had.''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg voor kwaliteit

J. Weemhoff en J. Peereboom streven ernaar op verschillende manieren informatie te verzamelen over de effectiviteit van de behandeling. Dit gebeurt door middel van een evaluatiegesprek op een vooraf afgesproken moment. Daarnaast nemen we aan het begin en het eind van de behandeling een vragenlijst af die de aard, omvang en ernst van uw klachten in kaart brengt. Bij langerlopende behandelingen zal er ook tussendoor nog een meetmoment zijn.
Door regelmatig overleg tussen J. Weemhoff en J. Peereboom worden de mentale en fysieke aanpak van de klachten zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd en kan de behandeling worden bijgestuurd.

Kwaliteitsregistsratie en beroepscode
J. Weemhoff is als psychotherapeut en GZ psycholoog geregistreerd in het BIG register van de overheid en gebonden aan de beroepscode voor psychologen. Zij is aangesloten bij het NIP, NVP, NVVP en NVGP.
J. Peereboom valt als oefentherapeut Mensendieck onder artikel 34 van de wet BIG en is kwaliteitsgeregistreerd in het KwaliteitsRegister Paramedische Beroepen en is gebonden aan de beroepscode voor oefentherapeuten Mensendieck. Zij is aangesloten bij de VvOCM.

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft over uw therapeut, is het belangrijk dit in eerste instantie met de betreffende behandelaar te bespreken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Wanneer u er samen niet uitkomt en u een klacht wilt indienen, dan kunt u voor de behandeling psychotherapie terecht bij de commissie van de vereniging van vrijgevestigd psychotherapeuten: zie hiervoor www.nvvp.nl
Wanneer u een klacht wilt indienen over de behandeling oefentherapie Mensendieck kunt u terecht bij de Klachten Commissie Eerstelijn in Amersfoort. Zie hiervoor www.paramedisch.org/home/klachtencommissie.html

Wanneer u vanwege een klacht over uw therapeut de behandeling wenst te staken, zal de therapeut in overleg met u zorg dragen voor een goede verwijzing, zodat u uw therapie alsnog kunt afronden.